Një shtëpi e frymëzuar nga “Winnie the Pooh” e disponueshme në Airbnb

Përditësuar më: 14/9/2021, ora 19:38

Një shtëpi e frymëzuar nga “Winnie the Pooh” e disponueshme në Airbnb

Përditësuar më: 14/9/2021, ora 19:38

Një shtëpi e frymëzuar nga filmi i animuar “Winnie the Pooh” është e vlefshme në Airbnb dhe adhuruesit e personazhit prej pelushi nuk mund të gjejnë vend më fantastik për të kaluar disa ditë pushimesh.

Shtëpiza e vendosur në trungun e një peme, është projektuar nga ilustratori i filmit për fëmijë Kim Raymond dhe brenda saj ndodhen me detaje të gjitha objektet që arushi Winnie përdor, duke përfshirë këtu dhe qypat e mjaltit.