Nga sot hyjnë në fuqi rregullat e reja për t’u futur në Kosovë

morine 1100x620

Nga data 13 tetor 2021, të gjithë personat që dëshirojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës, duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit të plotë kundër COVID-19; dëshminë që keni kaluar COVID-19; test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më vonë se 180 ditë; ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik –IgG, lëshuar jo më shumë se 30 ditë para; testi RT-PCR negativ, jo më të vjetër se 72 orë; test i shpejtë antigjen negativ jo më të vjetër se 48 orë.

Këto janë rregullat e vendosura nga qeveria e Kosovës, sipas së cilës nëse personat që hyjnë në Kosovë nuk kanë një dokumentet e mësipërme, duhet të vetizolohen për 7 ditë.

“Për shtetasit e Republikës së Kosovës, si dhe personat me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, në rast se nuk posedojnë një nga dokumentet e mësipërme, duhet të vetë-izolohen për 7 ditë. Këto persona duhet të plotësojnë një deklaratë për vetë-izolim në pikën kufitare përkatëse”, thuhet në njoftimine mInsitrisë së Jahtme të Kosovës.

Nga këto rregulla përjashtohen diplomatët e huaj, personat nën 16 vjeç, ata që kalojnë tranzit, ata që hyjnë në vend me kushtin që të qëndrojnë vetëm 3 orë, transportuesit profesionistë, kosovarët që kanë dalë jahstë 12 orët e fundit si edhe

“Personat të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, me kusht që në hyrje të nënshkruajnë deklaratën se do të largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh;

Personat, të cilët punojnë si transportues profesionist, me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtar për mbrojtje nga COVID-19;

Shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit;

Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, tranzit, me kusht që të nënshkruajnë deklaratën se do të largohen nga territori i Kosovës brenda pesë (5) orësh;

Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë;

Personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç”, thekson njoftimi.

Nga data 13 tetor 2021, të gjithë personat që dëshirojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës, duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit të plotë kundër COVID-19; dëshminë që keni kaluar COVID-19; test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më vonë se 180 ditë; ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik –IgG, lëshuar jo më shumë se 30 ditë para; testi RT-PCR negativ, jo më të vjetër se 72 orë; test i shpejtë antigjen negativ jo më të vjetër se 48 orë.

Këto janë rregullat e vendosura nga qeveria e Kosovës, sipas së cilës nëse personat që hyjnë në Kosovë nuk kanë një dokumentet e mësipërme, duhet të vetë-izolohen për 7 ditë.

“Për shtetasit e Republikës së Kosovës, si dhe personat me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, në rast se nuk posedojnë një nga dokumentet e mësipërme, duhet të vetë-izolohen për 7 ditë. Këto persona duhet të plotësojnë një deklaratë për vetë-izolim në pikën kufitare përkatëse”, thuhet në njoftimine mInsitrisë së Jahtme të Kosovës.

Nga këto rregulla përjashtohen diplomatët e huaj, personat nën 16 vjeç, ata që kalojnë tranzit, ata që hyjnë në vend me kushtin që të qëndrojnë vetëm 3 orë, transportuesit profesionistë, kosovarët që kanë dalë jahstë 12 orët e fundit si edhe

“Personat të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, me kusht që në hyrje të nënshkruajnë deklaratën se do të largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh; Personat, të cilët punojnë si transportues profesionist, me kusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtar për mbrojtje nga COVID-19; Shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit; Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, tranzit, me kusht që të nënshkruajnë deklaratën se do të largohen nga territori i Kosovës brenda pesë (5) orësh; Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë; Personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç”, thekson njoftimi.