Objektet e kultit në Gjirokastër, bashkëpunim me donatorë për mirëmbajtjen e tyre

Publikuar më: 4/5/2022, ora 15:22

Objektet e kultit në Gjirokastër, bashkëpunim me donatorë për mirëmbajtjen e tyre

Publikuar më: 4/5/2022, ora 15:22

Gjirokastra është ndër qarqet që numëron një numër të konsiderueshëm të objekteve të kultit, secili prej të cilëve mbart vlera unikale për zonën ku ndodhet.

Por mirë mbajtja dhe bërja e tyre të vizitueshëm është ndër problematikat kryesore që ndeshet Drejtoria Rajonale e Monumenteve dhe Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër.

Sikur të mos mjaftonte pamundësia e fondeve për mirëmbajtje, edhe pronësia e objekteve në fjalë duket se ka penguar ringritjen e tyre.

Vetëofrimi i banorëve të zonës për të ndihmuar me donacione në restaurimin e këtyre objekteve ka bërë që drejtoria rajonale të ndihmojë me hartimin e projektit duke krijuar në këtë mënyrë një bashkëpunim që pritet të rijetëzojë disa monumente kulti.

Objektet e kultit monumente kulture do të ishin një vlerë e shtuar në atraksione turistike në Gjirokastër për vetë larminë e tyre dhe vlerat unikale që mbartin.