Abuzim me peshore

Përditësuar më: 21/6/2022, ora 15:53

Abuzim me peshore

Përditësuar më: 21/6/2022, ora 15:53

A jemi të sigurt që marrim aq sa paguajmë? Është kjo pyetja e ngritur në këtë takim të “31 Minuta”.

Me anë të vëzhgimeve në terren, shifrave dhe zërave të përfaqësuesve dhe institucioneve, në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se në disa raste, sasia e asaj që blen mbetet në vullnetin e tregtarit.