Qeveria shqiptare zgjat edhe 6 muaj qëndrimin e afganëve në Shqipëri

Publikuar më: 25/8/2022, ora 16:40
afgane 1 1024x576

Qeveria shqiptare zgjat edhe 6 muaj qëndrimin e afganëve në Shqipëri

Publikuar më: 25/8/2022, ora 16:40

Qeveria ka vendosur që të zgjasë me 6 muaj qëndrimin e afganëve në vendin tonë. Një vit pas mbërritjes në Shqipëri të afganëve pasi talebanët morën pushtetin, qeveria shqiptare me një VKM të publikuar sot në Faqen Zyrtare bën me dije se është shtuar një tjetër pikë në vendimin Nr.501 të Këshillit të Ministrave për ngritjen e task-forcës për menaxhimin e fluksit të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë dhe dhënien e mbrojtjes së përkohshme ndaj shtetasve afganë.

‘Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 82, të ligjit nr.10/2021, “Për azilin në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe të ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Pas pikës 2, të vendimit nr.501, datë 25.8.2021, të Këshillit të Ministrave, shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:

“2/1. Me përfundimin e afatit të përcaktuar në pikën 2, të këtij vendimi, personave, që ndodhen ende në territorin e Republikës së Shqipërisë, u shtyhet qëndrimi dhe me 6 (gjashtë) muaj të tjerë.”.

2. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”- thuhet në VKM.