Informim apo propagandë – 31 Minuta

Publikuar më: 10/10/2022, ora 21:35

Informim apo propagandë – 31 Minuta

Publikuar më: 10/10/2022, ora 21:35

Fjalët transparencë dhe Shqipëri ngjajnë më shumë si dy antonime se sa plotësime të njëra-tjetrës. Që nga viti 1995, Shqipëria është bërë pjesë e rankimeve ndërkombëtare sa i përket transparencës, korrupsionit apo lirisë së shprehjes, ku ulje ngritjet ndër vite nuk dëshmojnë për një vend me demokraci të konsoliduar.

Kjo për shkak se një nga elementet thelbësore të transparencës, është e drejta e qytetarëve për t’u informuar, një e drejtë e cila është e sanksionuar me një nen kushtetues. Por si në shumë raste të tjera, edhe këtu merr vlerë shprehja se ne kemi ligje shumë të mira, por niveli i zbatimit është zhgënjyes.