Ujësjellësit rajonalë, nis shlyerja e 200 milionë eurove borxhe ndaj OSHEE dhe tatimeve

Publikuar më: 22/10/2022, ora 12:25

Ujësjellësit rajonalë, nis shlyerja e 200 milionë eurove borxhe ndaj OSHEE dhe tatimeve

Publikuar më: 22/10/2022, ora 12:25

Pas krijimit të Shoqërive Rajonale të Ujësjellësve, reforma në sektorin e ujit do të përqendrohet në shlyerjen e borxheve të krijuara ndër vite.

Një udhëzim i ri i Ministrisë së Infrastrukturës përcakton se kompanitë publike që kanë firmosur për krijimin e këtyre shoqërive të përbashkëta të ujit, do të mund të përdorin subvencionet nga shteti për të likuiduar detyrimet emergjente, apo për investime.

Konkretisht, pagesat e prapambetura për paga, sigurime shoqërore, detyrimet ndaj tatimeve dhe faturat e papaguara ndaj OSHEE do të shlyhen me këtë fond, që do të ndahet i barabartë ndërmjet Shoqërive të reja Rajonale të krijuara dhe regjistruara deri në fund të këtij muaji.

Në rast se fondi tepron, subvencioni do të përdoret për të blerë matës, mjete pune, pajisje informatike, për të zvogëluar humbjet në rrjet apo për rikonstruksione zyrash.

Kjo mbështetje nga shteti, do të llogaritet si përqindje shtesë në aksionet që Ministria e Infrastrukturës do të ketë në këto shoqëri.

Deri në fund të qershorit, ndërmarrjet e ujësjellës-kanalizimeve kishin një borxh prej 22.7 miliardë lekësh ndaj OSHEE dhe 760 milionë lekësh ndaj tatimeve, për një total prej 23.4 miliardë lekësh, apo 200 milionë euro.