Gjetje të reja arkeologjike në Durrës

Publikuar më: 18/11/2022, ora 19:50

Gjetje të reja arkeologjike në Durrës

Publikuar më: 18/11/2022, ora 19:50

Specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim specialistët e DRTK -Tiranë identifikuan dhe dokumentuan gjetjet e reja arkeologjike të zbuluara në qytetin e Durrësit, në kuadër të projektit zhvillimor “Rikonstruksione në Rrjetin ekzistues të  ujësjellësit, Durrës”.

Gjatë punimeve dolën në dritë dy amfora të fragmentuara. Punimet gërmuese u ndërprenë menjëherë me qëllim sqarimin e situatës dhe zhvendosjen e objekteve arkeologjike në një vend më të sigurt.