Pakoja e Madhe, qeveria ndryshoi sërish buxhetin për 7.8 miliardë lekët

Publikuar më: 30/12/2022, ora 14:07

Pakoja e Madhe, qeveria ndryshoi sërish buxhetin për 7.8 miliardë lekët

Publikuar më: 30/12/2022, ora 14:07

Paketa e re e mbështetjes financiare për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve ka një vlerë totale prej 7.8 miliardë lekësh. Pakoja e madhe, siç e ka emërtuar kryeministri, u miratua në mbledhjen e fundit të qeverisë, ku u vendos edhe njëherë ndryshimi i buxhetit me akt normativ.

Pas ndryshimeve të Marsit, Korrikut dhe 1 Dhjetorit vjen brenda muajit edhe akti normativ i 29 Dhjetorit, që rrit me 2 miliardë lekë të tjera të ardhurat në buxhet, në një shumë totale prej 583 miliardësh, apo 5.1 miliardë eurosh.

Fondi rezervë do të përdoret për të siguruar shpërndarjen e 8 mijë lekëve për çdo pensionist dhe per familjet me ndihme ekonomike, shtesën prej 20 mijë lekësh për gratë kryefamiljare me ndihme ekonomike dhe për pagat nën 60 mijë lekë në administratë, si dhe shtesën prej 10 mijë lekësh për pagat mbi 60 mijë lekë.

Por shumë shpenzime dhe institucione iu nënshtruan “thikës” për të rialokuar këto fonde, shkurtime thjesht në letër për të mos djegur fondet. Kështu investimet publike u shkurtuan me 2.6 miliardë lekë si pasojë e ecurisë së dobët, shpenzimet operative u shkurtuan me 923 milionë lekë, shpenzimet e personelit u ulën me 352 milionë lekë, ndërsa pagesat e planifikuara për kompensimin e ish-pronarëve  u tkurrën me plot 1.5 miliardë lekë.

Edhe në buxhetin e sigurimeve shoqërore, shteti heq gati 1.5 miliardë lekë nga transferta që i bën ISSH, për shkak se ka një rritje të kontributeve, që u mbahen qytetarëve nga paga. Në aktin normativ qeveria ka vendosur gjithashtu që 2.8 miliardë lekë të përdoren për raste të paparashikuara nga institucionet.

Në llogaritë e këtij viti, buxheti pritet të mbyllet me plot 46.5 miliardë lekë apo mbi 400 milionë euro shtesë nga planifikimi fillestar, para që kanë ardhur kryesisht prej rritjes së çmimeve dhe nënkuptojnë se qytetarëve dhe bizneseve kriza u ka kushtuar thuajse pesëfish, apo 2 miliardë euro.