Raporti vjetor – Morën 635 përgjigje, KED: Institucionet shtetërore na i vonojnë

Publikuar më: 7/1/2023, ora 15:16

Raporti vjetor – Morën 635 përgjigje, KED: Institucionet shtetërore na i vonojnë

Publikuar më: 7/1/2023, ora 15:16

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, organi kushtetues që bën filtrimin dhe vlerësimin e kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, ka hasur vështirësi në komunikimin me institucionet shtetërore.

Informacionet e kërkuara nga KED, kanë marrë përgjigje të vonuara, duke bërë që procesi i verifikimit të kandidatëve të zgjatet në kohë. Shqetësimi është ekspozuar në raportin vjetor të institucionit për vitin 2022.

Sipas KED, nga korrespondencat me institucionet publike e private, për llogari të verifikimit të kandidatëve, vetëm vitin e kaluar ka marrë përgjigje në një total prej 635 shkresash.

“Në këtë proces vonesat kanë qenë të dukshme, nisur kjo jo vetëm nga numri i madh i institucioneve, por edhe për shkaqe të mënyrës së organizimit të disa institucioneve në nivel qendror dhe vendor, duke sjellë që KED t’i drejtohet çdo strukture në nivel vendor, pa patur një bashkëveprim me institucionin qendror si p.sh: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Përmbarimi Gjyqësor Shtetëror, Prokuroritë e Rretheve”.

Për këtë situatë Këshilli i Emërimeve në Drejtësi shikon si zgjidhje mundësinë e komunikimit vetëm me organet eprore, drejtoritë e përgjithshme.

Mungesa e një buxheti, si zë i veçantë në buxhetin e Gjykatës së Lartë, është një tjetër shqetësim i përsëritur i KED  dhe pamundësi për trajtimin financiar të 16 punonjësve.

“Në vitin 2022 shpërblimi i stafit u bë duke përdorur artificë dhe fiksione juridike dhe si rezultat, ky shpërblim nuk u dha i plotë si në vitet e mëparshme”.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

Njëkohësisht KED nënvizon edhe nevojën e parashikimit të një shpërblimi për Avokatin e Popullit, që ka statusin e vëzhguesit në mbledhjet e këtij këshilli. Gjatë vitit 2022 Këshilli i Emërimeve në Drejtësi përfundoi procedurat e verifikimit për 4 vakanca në Kushtetuese.

Tre prej u plotësuan gjatë vitit të kaluar, duke mbërritur në plotësimin e plotë me 9 anëtarë të trupës. Ndërsa anëtari më i ri i Kushtetueses, që plotëson vakancën e kryetares aktuale, Vitore Tusha, do të zgjidhet nga Mbledhja e Posaçme e Gjykatës së Lartë më 16 janar.