A2 Debat

Juli Krisafi

Producer / Presenter

A2 debat me Juli Krisafin, një emision i përditshëm, ku nëpërmjet debatit, evidentohen çështje dhe problematika, propozohen zgjidhje dhe diskutohen opinione. Të ftuarit në studio por jo vetëm, debatojnë çështjet kryesore të aktualitetit duke mundësuar kështu një analize më të thellë të temave më të rëndësishme të ditës.

E hënë – e enjte, në orën 18:00, në A2 Debat do të merrni përgjigjet që kërkoni.