Zgjedhja e Amerikës

Blendi Salaj

Producer / Presenter

“Zgjedhja e Amerikës”, emisioni më i ri në A2, vjen çdo të premte për të sjellë në ekran debatet kryesore dhe situatën e fushatës presidenciale amerikane që zhvillohet midis kandidatëve Donald Trump dhe Joe Biden. Do të mundohemi të ofrojmë për publikun shqiptar jo vetëm informacion me interes mbi zhvillimet në Shtetet e Bashkuara, por edhe më shumë qartësi mbi sesi funksionon sistemi politik amerikan, i pasur në traditë dhe ndonjëherë i ndërlikuar.

Zgjedhjet Amerikane mbartin një rëndësi të veçantë, siç është vendi që Shtetet e Bashkuara zënë në botë. Gara për shtëpinë e bardhë, ka rëndësi jo vetëm për miqtë tanë historikë në Shtetet e Bashkuara, por edhe për ne vetë dhe çështjen shqiptare, ndaj dhe me ndihmën e çmuar të kolegëve të redaksisë së A2 dhe kontributorëve të tjerë, do të përqendrohemi tek Amerika në këtë cikël informues deri në 3 nëntor, në ditën e zgjedhjeve.

Blendi Salaj

Producer / Presenter

“Zgjedhja e Amerikës”, emisioni më i ri në A2, vjen çdo të premte për të sjellë në ekran debatet kryesore dhe situatën e fushatës presidenciale amerikane që zhvillohet midis kandidatëve Donald Trump dhe Joe Biden. Do të mundohemi të ofrojmë për publikun shqiptar jo vetëm informacion me interes mbi zhvillimet në Shtetet e Bashkuara, por edhe më shumë qartësi mbi sesi funksionon sistemi politik amerikan, i pasur në traditë dhe ndonjëherë i ndërlikuar.

Zgjedhjet Amerikane mbartin një rëndësi të veçantë, siç është vendi që Shtetet e Bashkuara zënë në botë. Gara për shtëpinë e bardhë, ka rëndësi jo vetëm për miqtë tanë historikë në Shtetet e Bashkuara, por edhe për ne vetë dhe çështjen shqiptare, ndaj dhe me ndihmën e çmuar të kolegëve të redaksisë së A2 dhe kontributorëve të tjerë, do të përqendrohemi tek Amerika në këtë cikël informues deri në 3 nëntor, në ditën e zgjedhjeve.