Kontakt

G2 Media Sh.p.k

Rruga Papa Gjon Pali II, NR. 12
ABA Business Center
Kati 10, Z. 1006
Tiranë, Shqipëri

NUIS: K71616017T