“1.5 milionë shqiptarë emigrantë” – A2

“1.5 milionë shqiptarë emigrantë”

Që prej eksodeve të fillim viteve ‘90, Shqipëria ka mbajtur statusin e një vendi emigrantësh.