1 në 4 automjete qarkullojnë të pasiguruara

Antonio Sulaj, drejtor juridik në Byronë Shqiptare të Sigurimit, i ftuar në A2 Business.