1 në 4 çifte në Shqipëri ndahen, rritet mosha mesatare e atyre që lidhin kurorë

Publikuar më: 8/1/2023, ora 15:48

1 në 4 çifte në Shqipëri ndahen, rritet mosha mesatare e atyre që lidhin kurorë

Publikuar më: 8/1/2023, ora 15:48

Shqiptarët po martohen më pak dhe po divorcohen më shumë. Në krahasim me vitin 1990 numri i martesave ka rënë me rreth 5 mijë ndërsa divorcet janë rritur me mbi 800. Largimet nga vendi nga njëra anë dhe ulja e lindshmërisë nga tjetra kanë bërë që mosha mestarë e martesës të rritet.

1 në 4 çifte në Shqipëri ndahen, rritet mosha mesatare e atyre që lidhin kurorë

Publikuar më: 8/1/2023, ora 15:48

Shqiptarët po martohen më pak dhe po divorcohen më shumë. Në krahasim me vitin 1990 numri i martesave ka rënë me rreth 5 mijë ndërsa divorcet janë rritur me mbi 800. Largimet nga vendi nga njëra anë dhe ulja e lindshmërisë nga tjetra kanë bërë që mosha mestarë e martesës të rritet.