1 në 50 fëmijë me autizëm, prioritet, më shumë qendra pranë banimit të tyre

Publikuar më: 19/4/2022, ora 10:04

1 në 50 fëmijë me autizëm, prioritet, më shumë qendra pranë banimit të tyre

Publikuar më: 19/4/2022, ora 10:04

E ftuar në Ditarin e mëngjesit për të kuptuar më shumë për këtë çështje ishte Rezarta Hasmegaj, nga qendra rajonale për autizëm.

1 në 50 fëmijë me autizëm, prioritet, më shumë qendra pranë banimit të tyre

Publikuar më: 19/4/2022, ora 10:04

E ftuar në Ditarin e mëngjesit për të kuptuar më shumë për këtë çështje ishte Rezarta Hasmegaj, nga qendra rajonale për autizëm.