10 magjistratë të rinj marrin detyrën e prokurorit

Reforma në sistemin e drejtësisë në vend solli shkarkime të shumë prokurorëve, duke lënë shumë institucione pa numrin e duhur të prokuroreve dhe hetimet në mes.