“10 miliardë dollarë ‘flenë’ në sektorin bankar në Shqipëri, kjo është shumë shqetësuese”

Publikuar më: 3/3/2021, ora 21:55

“10 miliardë dollarë ‘flenë’ në sektorin bankar në Shqipëri, kjo është shumë shqetësuese”

Publikuar më: 3/3/2021, ora 21:55

Një dukuri që vihet re në këtë periudhë është rritja e depozitave. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në janar të këtij viti, totali i parave të depozituara në sistemin bankar arriti në 1,1 trilionë lekë, ose rreth 9 miliardë euro. Kundrejt një vitit më parë, stoku i depozitave është rritur me 7.4% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë.

“10 miliardë dollarë ‘flenë’ në sektorin bankar në Shqipëri, kjo është shumë shqetësuese”

Publikuar më: 3/3/2021, ora 21:55

Një dukuri që vihet re në këtë periudhë është rritja e depozitave. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në janar të këtij viti, totali i parave të depozituara në sistemin bankar arriti në 1,1 trilionë lekë, ose rreth 9 miliardë euro. Kundrejt një vitit më parë, stoku i depozitave është rritur me 7.4% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë.