100 vjet parlamentarizëm, a ka ardhur në përmirësim apo ulje niveli i parlamentit? – A2

100 vjet parlamentarizëm, a ka ardhur në përmirësim apo ulje niveli i parlamentit?

Parlamentarët e parë ishin 37. Në 1920-n, Kongresi i Lushnjës krijoi Senatin, më vonë Këshilli Kombëtar si organ legjislativ, i cili kishte tagër të shkarkonte dhe emëronte qeverinë dhe të ushtronte kontroll ndaj saj.