11 vite pavarësi, raporti Kosovë-Serbi dhe pozicioni i SHBA – A2

11 vite pavarësi, raporti Kosovë-Serbi dhe pozicioni i SHBA