146 milionë euro për t’u paguar, dëmit të arbitrazhit i shtohen padi të reja

Shqipëria rrezikohet edhe nga çështje të tjera në gjykatat e arbitrazhit, të nisura së fundmi. Në shtator, konsorciumi Durrës Kurum Shipping paditi Shqipërinë për 100 milionë euro pas prishjes së kontratës koncesionare të terminalit të kontejnerëve.