18 milionë euro për një javë drita. Çmimet e larta stepin KESH-in, nuk siguron sasinë e kërkuar

Publikuar më: 31/7/2022, ora 13:23

18 milionë euro për një javë drita. Çmimet e larta stepin KESH-in, nuk siguron sasinë e kërkuar

Publikuar më: 31/7/2022, ora 13:23

Çmimet e larta të energjisë elektrike në bursa po vështirësojnë operacionet e blerjes nga ana e KESH-it, për të plotësuar nevojat e vendit.

18 milionë euro për një javë drita. Çmimet e larta stepin KESH-in, nuk siguron sasinë e kërkuar

Publikuar më: 31/7/2022, ora 13:23

Çmimet e larta të energjisë elektrike në bursa po vështirësojnë operacionet e blerjes nga ana e KESH-it, për të plotësuar nevojat e vendit.