2019, vit i vështirë për pushtetin vendor – A2 Business – A2

2019, vit i vështirë për pushtetin vendor – A2 Business

Për të diskutuar për një vit të vështirë për administratat vendore si dhe perspektivat për vitin 2020, i ftuari i Aurora Sulçes është Agron Haxhimali.