2020, një vit veçanërisht i vështirë për krijuesit

Industritë që zakonisht kanë aktivitet të shtuar gjatë festave janë kinematografia dhe televizioni, letërsia, artet pamore spektaklet dhe reklamat. Por ky vit solli vështirësi për këto aktivitete, me mbylljet dhe anulimet e shumta. si u përshtatën a këto industri në 2020? Për këtë temë jep detaje ekonomistja Eni Nasi.