2023, vit sprove, gati gjysma e shqiptarëve rrezikojnë të bien në varfëri

Publikuar më: 6/1/2023, ora 12:28

2023, vit sprove, gati gjysma e shqiptarëve rrezikojnë të bien në varfëri

Publikuar më: 6/1/2023, ora 12:28

2023-shi do të jetë një vit sprove për gjysmën e shqiptarëve të cilët rrezikojnë të rrëshqasin në varfëri. Aktualisht, një në katër shqiptarë jetojnë në mospasje deri në mjerim. Për sociologët, niveli i lartë i varfërisë është përgjigja e pyetjes: Pse largohen Shqiptarët?

2023, vit sprove, gati gjysma e shqiptarëve rrezikojnë të bien në varfëri

Publikuar më: 6/1/2023, ora 12:28

2023-shi do të jetë një vit sprove për gjysmën e shqiptarëve të cilët rrezikojnë të rrëshqasin në varfëri. Aktualisht, një në katër shqiptarë jetojnë në mospasje deri në mjerim. Për sociologët, niveli i lartë i varfërisë është përgjigja e pyetjes: Pse largohen Shqiptarët?