Projekti në Gjirokastër, nis restaurimi i banesave karakteristike

Përditësuar më: 26/10/2021, ora 13:28

Projekti në Gjirokastër, nis restaurimi i banesave karakteristike

Përditësuar më: 26/10/2021, ora 13:28

Më në fund në qytetin që ruhet ndërkombëtarisht për vlerat e trashëgimisë që mbart, ka filluar zbatimi i një projekti që synon të ruajë dhe të shpëtojë nga shkatërrimi pikërisht vlerat e karakteristikat e banesave për të cilat Gjirokastra mbrohet nga UNESCO që nga viti 2005. Momentalisht ndërhyrja do të kryhet në 30 objekte ndërsa janë evidentuar 70 banesa, që kanë nevojë për ndërhyrje restauruese duke ruajtur karakteristikat e tyre.

Projekti në Gjirokastër, nis restaurimi i banesave karakteristike

Përditësuar më: 26/10/2021, ora 13:28

Më në fund në qytetin që ruhet ndërkombëtarisht për vlerat e trashëgimisë që mbart, ka filluar zbatimi i një projekti që synon të ruajë dhe të shpëtojë nga shkatërrimi pikërisht vlerat e karakteristikat e banesave për të cilat Gjirokastra mbrohet nga UNESCO që nga viti 2005. Momentalisht ndërhyrja do të kryhet në 30 objekte ndërsa janë evidentuar 70 banesa, që kanë nevojë për ndërhyrje restauruese duke ruajtur karakteristikat e tyre.