5 milionë euro për SME-të, NOA marrëveshje bashkëpunimi me investitorin francez Proparco

Publikuar më: 20/1/2023, ora 18:35

5 milionë euro për SME-të, NOA marrëveshje bashkëpunimi me investitorin francez Proparco

Publikuar më: 20/1/2023, ora 18:35

Institucioni financiar NOA ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Franceze për Zhvillim dhe krahun financiar të saj, të quajtur PROPARCO. 5 milionë euro do të shkojnë si mbështetje për ndërmarjet e vogla dhe të mesme, në kuadër të këtij bashkëpunimi. Kjo është hera e parë që Shqipëria përfiton një financim të tillë nga Proparco.

5 milionë euro për SME-të, NOA marrëveshje bashkëpunimi me investitorin francez Proparco

Publikuar më: 20/1/2023, ora 18:35

Institucioni financiar NOA ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Franceze për Zhvillim dhe krahun financiar të saj, të quajtur PROPARCO. 5 milionë euro do të shkojnë si mbështetje për ndërmarjet e vogla dhe të mesme, në kuadër të këtij bashkëpunimi. Kjo është hera e parë që Shqipëria përfiton një financim të tillë nga Proparco.