500 mijë karta identiteti që skaduan vjet janë ende në qarkullim

Aplikimi për një kartë të re identiteti zgjat për pak minuta dhe çdokujt që i ka skaduar ky dokument vitin e kaluar, mund të aplikojë në zyrat e ALEAT, siç kanë vepruar 1 milionë shqiptarë. “Është ende një shifër goxha e konsiderueshme, rreth 450-500 mijë shqiptarë që ende nuk i kanë rinovuar ato, edhe pse kanë një dokument të skaduar tashmë”, tha Bledar Doracaj, drejtor i Gjendjes Civile.