53% e ankesave pranë KLSH për abuzimet me pronat – A2

53% e ankesave pranë KLSH për abuzimet me pronat

Pjesa dërrmuese e ankesave që qytetarët i dërgojnë Kontrollit të Lartë të Shtetit ka të bëjë me abuzimet me pronat. KLSH bën të ditur se nga 290 ankesa që janë dorëzuar pranë këtij institucioni gjatë vitit 2018, 53% i takojnë privatizimit dhe kthimit të pronës; 9% administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik; 31% fushave të tjera dhe 7% trajtojnë çështje të ndryshme