67% e maturantëve në universitete, Mjekësia e Arkitektura mbyllin regjistrimet

Publikuar më: 6/9/2023, ora 16:26

67% e maturantëve në universitete, Mjekësia e Arkitektura mbyllin regjistrimet

Publikuar më: 6/9/2023, ora 16:26

67% e maturantëve janë regjistruar deri tani në shkollat e larta publike dhe private. Kryeson universiteti i Tiranës për numrin më të lartë të pranimeve, ndjekur nga Mjekësia dhe Universiteti i Durrësit. Ndërsa disa programe studimi janë mbyllur regjistrimet dhe nuk ka më vende të lira.

67% e maturantëve në universitete, Mjekësia e Arkitektura mbyllin regjistrimet

Publikuar më: 6/9/2023, ora 16:26

67% e maturantëve janë regjistruar deri tani në shkollat e larta publike dhe private. Kryeson universiteti i Tiranës për numrin më të lartë të pranimeve, ndjekur nga Mjekësia dhe Universiteti i Durrësit. Ndërsa disa programe studimi janë mbyllur regjistrimet dhe nuk ka më vende të lira.