900 milionë euro për 5 vite, BB do të financojë Shqipërinë për vende pune dhe zhvillim ekonomik

Publikuar më: 29/3/2023, ora 11:45

900 milionë euro për 5 vite, BB do të financojë Shqipërinë për vende pune dhe zhvillim ekonomik

Publikuar më: 29/3/2023, ora 11:45

Nga ndërtimi i urave dhe bujqësia konkurruese me aftësi përballuese ndaj ndryshimeve klimaterike te qeverisja “online” apo financimi i politikave të zhvillimit të qëndrueshëm. Janë këto disa nga projektet që do të financohen nga Banka Botërore në kuadër të Strategjisë së Partneritetit me Qeverinë e Shqipërisë për harkun e viteve 2023-2027.

900 milionë euro për 5 vite, BB do të financojë Shqipërinë për vende pune dhe zhvillim ekonomik

Publikuar më: 29/3/2023, ora 11:45

Nga ndërtimi i urave dhe bujqësia konkurruese me aftësi përballuese ndaj ndryshimeve klimaterike te qeverisja “online” apo financimi i politikave të zhvillimit të qëndrueshëm. Janë këto disa nga projektet që do të financohen nga Banka Botërore në kuadër të Strategjisë së Partneritetit me Qeverinë e Shqipërisë për harkun e viteve 2023-2027.