99,9% e bizneseve të vogla, me probleme për gjetje tregu – A2

99,9% e bizneseve të vogla, me probleme për gjetje tregu

Ekonomia shqiptare dominohet thuajse tërësisht nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 99,9% e totalit të bizneseve në vendin tonë janë të këtij lloji. Me kontribut të paktë në ekonomi dhe në buxhetin e shtetit, por me një peshë të madhe në gjenerimin e vendeve të punës , ndërmarrjet e vogla dhe të mesme numërojnë mbi 194 000 të punësuar.