A duhet të reflektojë Qeveria ndaj situatës ekonomike? – A2

A duhet të reflektojë Qeveria ndaj situatës ekonomike?