A janë rritur tarifat dentare? Argumentet pro dhe kundër vendimit të Urdhrit të Stomatologëve – A2

A janë rritur tarifat dentare? Argumentet pro dhe kundër vendimit të Urdhrit të Stomatologëve