A kanë më pak para shqiptarët? – A2

A kanë më pak para shqiptarët?

Në studio: Albert Gajo, ekspert për ekonominë dhe pedagog në Universitetin Mesdhetar.