Fruthi dhe vaksinat përballin shkencën me fenë

Si pasojë e komplikacioneve të fruthit kemi patur 30 të prekur dhe 45 të dyshuar vetëm për muajin janar, dhe një foshje ka ndërruar jetë.