A2 siguron draft-opinionin e Venecias për emërimet në Kushtetuese

Komisioni i Venecias i ka dërguar palëve në Tiranë draft-opinionin përfundimtar në lidhje me krizën e krijuar me Gjykatën Kushtetuese, ku sugjeron se për ta tejkaluar atë, dialogu ndërinstitucional është thelbësor.