“Abazoviçi president? Duhet të jemi racional, duke parë historinë tonë”

Përditësuar më: 3/5/2022, ora 21:47

“Abazoviçi president? Duhet të jemi racional, duke parë historinë tonë”

Përditësuar më: 3/5/2022, ora 21:47

“Abazovici president? Duhet të jemi racional, duke parë historinë tonë kemi patur edhe një Sinan Hasani që ka qenë president, si dhe 44 vezirë në perandorinë osmane, por asgjë nuk bënë për shqiptarët”, thotë analisti nga Maqedonia e Veriut, Fejzi Hajdari. Ben Andoni përgjigjet se “në qofte se ky njeri do të arrijë të kryejë europianizimin e Malit të Zi, ai do t’i shërbejë shqiptarëve. Më shumë si kryeministër shqiptar, duhet ta shohim si kryeministër që mund të na lehtësojë punën”.

“Abazoviçi president? Duhet të jemi racional, duke parë historinë tonë”

Përditësuar më: 3/5/2022, ora 21:47

“Abazovici president? Duhet të jemi racional, duke parë historinë tonë kemi patur edhe një Sinan Hasani që ka qenë president, si dhe 44 vezirë në perandorinë osmane, por asgjë nuk bënë për shqiptarët”, thotë analisti nga Maqedonia e Veriut, Fejzi Hajdari. Ben Andoni përgjigjet se “në qofte se ky njeri do të arrijë të kryejë europianizimin e Malit të Zi, ai do t’i shërbejë shqiptarëve. Më shumë si kryeministër shqiptar, duhet ta shohim si kryeministër që mund të na lehtësojë punën”.