Abetaret shqiptare në muze, historia 100-vjeçare e mësimit të shkronjave shqipe e ekspozuar

Ishte viti 1844 kur për herë të parë shqiptarët mund të kishin një abetare. Thuajse 176 vite më parë, këto faqe konsideroheshin si arma më e fuqishme për t’u shkëputur nga varësia e arsimit në gjuhë të huaja.