Abortet në Shqipëri, kryesojnë 18-vjeçaret

Publikuar më: 13/7/2022, ora 12:59

Abortet në Shqipëri, kryesojnë 18-vjeçaret

Publikuar më: 13/7/2022, ora 12:59

Pjesa e madhe e aborteve në Shqipëri po kryhen nga adoleshentët. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, te vajzat 18-vjeçare ndodhin 140 ndërprerje shtatzënie për çdo 1 mijë lindje të gjalla. Referuar të dhënave nga Instituti i Statistikave, në harkun e viteve 5 viteve në vend janë kryer gati 26 mijë aborte.

Abortet në Shqipëri, kryesojnë 18-vjeçaret

Publikuar më: 13/7/2022, ora 12:59

Pjesa e madhe e aborteve në Shqipëri po kryhen nga adoleshentët. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, te vajzat 18-vjeçare ndodhin 140 ndërprerje shtatzënie për çdo 1 mijë lindje të gjalla. Referuar të dhënave nga Instituti i Statistikave, në harkun e viteve 5 viteve në vend janë kryer gati 26 mijë aborte.