Absolut 4 – 16/06/2022

Publikuar më: 16/6/2022, ora 21:36

Absolut 4 – 16/06/2022

Publikuar më: 16/6/2022, ora 21:36

Një nga problematikat më të mëdha në sektorin e turizmit, sektor ky që cilësohet prioritet për ekonominë shqiptare, është mungesa e personelit. Po nga vjen ky paradoks, në një vend nga i cili të rinjtë ikin pikërisht për mungesë alternativash?

Absolut 4 – 16/06/2022

Publikuar më: 16/6/2022, ora 21:36

Një nga problematikat më të mëdha në sektorin e turizmit, sektor ky që cilësohet prioritet për ekonominë shqiptare, është mungesa e personelit. Po nga vjen ky paradoks, në një vend nga i cili të rinjtë ikin pikërisht për mungesë alternativash?