Agjenci Shtetërore për karburantet, shtohet dhe një tarifë – A2

Agjenci Shtetërore për karburantet, shtohet dhe një tarifë

Një projektligj i ri është hedhur për konsultim publik nga qeveria. Ai synon që rezerva 3 mujore e sigurisë për karburantet, që kompanitë duhet ta krijojnë dhe që deri më tani nuk e kanë bërë, ti hiqet industrisë dhe ti kalojë një Agjencie Shtetërore. Kjo nismë do të shoqërohet me një tarifë shtesë, që duhet paguhet nga kompanitë. Vlera e saj do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.