Ajri i Tiranës, pluhurat dhe gazrat në nivele shqetësuese

Rodian Gjoka, drejtuesi i njësisë së mjedisit në organizatën CoPlan, jep detajet mbi rezultatet paraprake të vrojtimit të tyre mbi cilësinë e ajrit në kryeqytetin shqiptar.