Aksesi në punë, prindërimi shihet si “rrezik”, sektori publik më i favorizuar

Publikuar më: 4/6/2022, ora 13:26

Aksesi në punë, prindërimi shihet si “rrezik”, sektori publik më i favorizuar

Publikuar më: 4/6/2022, ora 13:26

Prindërimi po shihet si një pengesë edhe në aspektin e punës apo rritjes në karrierë. Sipas një anketë të punësuarit janë shprehur se lindja e fëmijës mund të jete frenues i avancimit në punë, teksa i janë përgjigjur edhe pyetjeve mbi kushtet e punës në sektorin publik dhe privat.

Aksesi në punë, prindërimi shihet si “rrezik”, sektori publik më i favorizuar

Publikuar më: 4/6/2022, ora 13:26

Prindërimi po shihet si një pengesë edhe në aspektin e punës apo rritjes në karrierë. Sipas një anketë të punësuarit janë shprehur se lindja e fëmijës mund të jete frenues i avancimit në punë, teksa i janë përgjigjur edhe pyetjeve mbi kushtet e punës në sektorin publik dhe privat.