Ankesa e banorëve të Piskovës: Po na e kthejnë fshatin në vendgrumbullim mbetjesh

Publikuar më: 12/11/2021, ora 15:45

Ankesa e banorëve të Piskovës: Po na e kthejnë fshatin në vendgrumbullim mbetjesh

Publikuar më: 12/11/2021, ora 15:45

Banorët e fshatit Piskovë në Bashkinë e Përmetit, kundërshtojnë venddepozitimin e mbeturinave urbane në territorin e fshatit të tyre. Ky territor është pjesë e parkut natyror të Bredh Hotovës. Por kërkesat e banorëve të Piskovës duket se nuk janë marrë parasysh nga pushteti lokal dhe për këtë arsye, ato janë mbledhur në qendër të fshatit për të tërhequr vëmendjen për problematikën që i shqetëson.

Ankesa e banorëve të Piskovës: Po na e kthejnë fshatin në vendgrumbullim mbetjesh

Publikuar më: 12/11/2021, ora 15:45

Banorët e fshatit Piskovë në Bashkinë e Përmetit, kundërshtojnë venddepozitimin e mbeturinave urbane në territorin e fshatit të tyre. Ky territor është pjesë e parkut natyror të Bredh Hotovës. Por kërkesat e banorëve të Piskovës duket se nuk janë marrë parasysh nga pushteti lokal dhe për këtë arsye, ato janë mbledhur në qendër të fshatit për të tërhequr vëmendjen për problematikën që i shqetëson.