Antishpifja, shumëfishim i gjobave. Çipa: Refuzojmë plotfuqinë e AMA-s – A2

Antishpifja, shumëfishim i gjobave. Çipa: Refuzojmë plotfuqinë e AMA-s

Pjesë e paketës antishpifje të iniciuar nga qeveria janë dhe ndryshimet në ligjin për mediat audiovizive. Ndryshimet janë hedhur prej kohësh në konsultim publik dhe parashikojnë rritjen e masës së gjobës në rastet kur ndaj një media pretendohet shpifja.
Unioni i gazetarëve, po bën gati reçensën juridike ndaj draftit. Këtë e konfirmon Aleksandër cipa gjatë intervistës në A2 Cnn.
Para se të arrihet tek gjoba e cila shkojnë në 100 mije lekë nga 40 mijë që ishte në nivelin minimal, dhe 1 milion nga 400 mijë që ishin në vlerën maksimale, kalohet në disa hallka përgënjeshtrimi. Që nga momenti i publikimit të shpifjes së pretenduar, personi i prekur ka 1 javë kohë për t’u ankuar. Përgënjeshtrimi duhet publikuar brenda 24 orëve.
Përgjigja duhet të publikohet e plotë, e dukshme dhe në të njëjtën faqe ku është publikuar materiali që kontestohet. Nëse publikimi hiqet nga faqja/portali përpara se përgjigja e personit të prekur/përmendur të publikohet, përgjigja duhet të sigurohet në një pozicion të krahasueshëm për të njëjtën kohëzgjatje si publikimi i mëparshëm.
Nëse media refuzon, atëherë çështja kalon në këshillin e ankesave pranë AMA-s. Nëse nuk reagohet edhe pas vendimit detyrues të këshillit, atëherë gjobës i shtohen dhe 800 000 lekë.