Aplikimi për tarifat e reja, rritja e çmimit të energjisë duhet parë pas qershorit

Publikuar më: 7/12/2021, ora 19:29

Aplikimi për tarifat e reja, rritja e çmimit të energjisë duhet parë pas qershorit

Publikuar më: 7/12/2021, ora 19:29

Kërkesa e kompanive të energjisë për rritjen e tarifave nuk duhet pranuar nga Enti Rregullator i Energjisë.