Arkiva shqiptare dhe ajo e Kosovës bëhen bashkë në Mal të Zi

Drejtori i Arkivit të Shtetit Ardit Bido dhe drejtori i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Bedri Zyberaj, flasin për objektivat e konferencës mbarëkombëtare që po zhvillohet në Malin e Zi.