Arratisja e Kajmakut, lëshoi prokurën tek noteri, para urdhërarrestit nga prokuroria

3 muaj pas kërkesës së prokurorisë drejtuar Dhomës Kombëtare të Noterëve, zbulohet fakti se Agim Kajmaku ka qenë informuar për arrestimin e tij. Kjo, pasi përpara arrastisjes ka lëshuar një prokurë të posaçme për t’u përfaqësuar nga një avokat ligjor.